Historia

Italien har haft en viktig roll när det gäller Europas och särskilt Medelhavsområdets historia. Under 1000-talet före Kristus kom etruskerna till Italien och bosatte sig i de mellersta delarna. Runt 700 f Kr började grekerna kolonisera de södra delarna och vidare upp mot Rom. Under 200-talet f Kr började så en del folkgrupper från Rom att ta över mer och mer mark och kunde till slut ta makten från etrusker och greker. Detta var början på det mäktiga romarriket. Under cirka 200 år tog romarna sakta men säkert över större delen av Europa, men också delar av Mellanöstern och norra Afrika. Romarna hade ett mycket effektivt och strukturerat samhällssystem, där man byggde broar, akvedukter och vägar, samt städer.

Romarriket var som mäktigast under kejsaren Julius Caesars makt, men också då kejsar Augustus regerade, runt då vår tideräkning börjar. Riket var Medelhavets och Europas centrum i alla avseenden. Början på slutet kom när imperiet delades in i två delar, ett i väst och ett i öst. Orsakerna till att Rom föll är många, som den ekonomiska nedgången, utbredd korruption, folk som flyttade och en skattepolitik som inte fungerade. Vid slutet av 400-talet hade Västrom besegrats, men än idag ser man spår av Romarriket i mycket: språk, arkitektur, politik och lagar. I samband med att romarriket föll såg naturligtvis konkurrerande härskare sin chans. Under en lång tid var det bysantinerna som härskade, men var hela tiden utsatta för anfall från bland annat araber, normander och germaner.

Under Medeltiden blev många städer i Italien självstyrande. Digerdöden tog hårt på landet och närmare en tredjedel av befolkningen strök med. Man hämtade sig dock och Italien började åter blomstra under renässansen på 1400-talet. Ekonomin gick bra och storheter som Galileo, da Vinci och Copernicus spred sina tankar och verk över hela världen. I slutet av 1400-talet stred dock Frankrike och Spanien om den italienska halvön och Spanien vann. Deras inflytande var dock inte överväldigande och det spanska riket föll. Österrikare tog så över makten. 1870 vann så Italien frihetskriget och man enade landet under kung Victor Emanuel II.

1915 gick Italien med i Första världskriget på alliansen sida. Hundratusentals italienare dog, men man vann också vissa landområden. Efter kriget var landet mycket instabilt och man var bland annat rädda för att socialisterna skulle få makten. Fascisterna med Benito Mussolini i spetsen lyckades därför sno åt sig makten efter en kupp 1922. Mussolini var en hård härskare och förbjöd bland annat alla politiska partier. 1945 blev landet återigen självständigt och 1946 framröstat till republik. Italien repade sig sakta från kriget. Italien var trots det oroligt under många årtionden, då olika extrema grupper rörde om med jämna mellanrum. 1990-talet präglades av korruption, ekonomisk nedgång och hastiga regeringsbyten. Idag har Silvio Berlusconi makten.